Sở Công thương TP Hà Nội Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Sở Công thương TP Hà Nội

Tag: Sở Công thương TP Hà Nội

Hà Nội: Thúc đẩy phát triển ngành nghề nông thôn

Để ngành nghề nông thôn tại Hà Nội phát huy hết tiềm năng, cần rà soát, tháo gỡ mọi khó khăn rào cản, tạo điều kiện cho ngành nghề, làng nghề nông thôn phát triển.