Sở TN&MT TP HCM Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Sở TN&MT TP HCM

Tag: Sở TN&MT TP HCM

TP.HCM: 80% hộ gia đình phân loại rác sinh hoạt tại nguồn vào năm 2025

Theo kế hoạch, tầm nhìn đến 2025, tối thiểu 80% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu hồi sẽ tái chế làm phân compost và đốt thu hồi năng lượng.

TP Hồ Chí Minh: Khởi công nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên

Nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh có công suất 2.000 tấn/ngày vận hành vào năm 2020, đảm bảo đến năm 2025 chỉ còn tối đa 20% là chôn lấp.

TP. HCM: Đề xuất bêu tên người tiểu bậy nơi công cộng

(Moitruong.net.vn) - Sở TN & MT Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất với UBND thành phố và các đơn vị liên quan...