sông ngập rác thải Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Sông ngập rác thải

Tag: sông ngập rác thải

Kinh nghiệm “hồi sinh” những con sông ngập rác của Nhật Bản

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa khiến sông nước phải nhường cho đường giao thông. Sau nhiều năm, kênh rạch ngày càng ô nhiễm bởi nước thải và công nghiệp.