thời điểm lập ĐTM Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Thời điểm lập ĐTM

Tag: thời điểm lập ĐTM

Thời điểm Chủ đầu tư tòa nhà chung cư phải lập ĐTM

Đối với một công trình xây dựng tòa nhà chung cư thì Chủ đầu tư phải lập ĐTM vào thời điểm nào cho hợp...