Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Foodwatch Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Foodwatch

Tag: Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Foodwatch

Phát hiện lượng nhỏ dầu khoáng gây ung thư trong một số nhãn hiệu sữa bột cho trẻ em

Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Foodwatch đã phát hiện lượng nhỏ dầu khoáng có khả năng gây ung thư trong một số nhãn hiệu sữa bột cho trẻ em tại Pháp, Đức và Hà Lan.