trí tuệ thông minh nhân tạo Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Trí tuệ thông minh nhân tạo

Tag: trí tuệ thông minh nhân tạo

Chiến lược quốc gia về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam

Chiến lược quốc gia về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) của Việt Nam, nhiệm vụ hàng đầu mà giới nghiên cứu và hoạch định chính sách quan tâm.