Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế (CIIE) Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế (CIIE)

Tag: Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế (CIIE)

Trung Quốc: Robot phân loại rác sử dụng trí tuệ nhân tạo

Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ máy học (machine learning), có khả năng nhận diện và phân loại bốn nhóm rác thải khác nhau để tái chế.