trúng cử đại biểu Quốc hội Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Trúng cử đại biểu Quốc hội

Tag: trúng cử đại biểu Quốc hội

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

- Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, theo đó ông Nguyễn Quang Huân – Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Thông qua Nghị quyết công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội

100% thành viên HĐBCQG có mặt tại phiên họp (17/17 thành viên) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV.