Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình

Tag: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình

Triển vọng nuôi gà an toàn sinh học tại Quảng Bình

Nhằm khuyến khích bà con nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ổn định và bền vững, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình đã triển khai mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học