Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021

Tag: Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021

Bộ TN&MT đã có Công văn số 1847/BTNMT-TĐKTTT ngày 22/4/2021 gửi các đơn vị trực thuộc về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường