UBND phường Trương Quang Trọng Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags UBND phường Trương Quang Trọng

Tag: UBND phường Trương Quang Trọng

Anh: Lai tạo thành công ếch rêu Việt Nam siêu hiếm

Ếch rêu được phát hiện ở những sườn núi dốc của miền Bắc Việt Nam, do ẩn thân quá kỹ, loài ếch này ít được chú ý, ngoài tầm nghiên cứu của các nhà khoa học.