Urenco 13 Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Urenco 13

Tag: Urenco 13

Xử lý rác thải trong khu vực cách ly: Bảo đảm đúng quy trình để tránh lây lan

Để bảo đảm cuộc sống của người dân trong khu vực cách ly y tế, ngoài việc cung cấp đầy nhu yếu phẩm, hàng ngày, các đơn vị có chức năng vẫn thường xuyên tổ chức thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ các hộ gia đình nhằm phòng, chống lây lan của vi rus Sars-CoV-2.