Ủy ban Nhân dân cấp huyện Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Ủy ban Nhân dân cấp huyện

Tag: Ủy ban Nhân dân cấp huyện

Cơ quan chuyên môn cấp huyện có không quá 2 Phó Trưởng phòng từ ngày 25/11

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.