Viện Nghiên cứu Tác động biến đổi khí hậu Potsdam Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Viện Nghiên cứu Tác động biến đổi khí hậu Potsdam

Tag: Viện Nghiên cứu Tác động biến đổi khí hậu Potsdam

Biến đổi khí hậu đe dọa đến các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương

Biến đổi khí hậu không được ngăn chặn sẽ gây nên những hậu quả sức khỏe cho người dân tại Australia và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.