tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu

UNEP cảnh báo thiếu tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu
Liên hợp quốc cho biết các khoản tài trợ quốc tế cho hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu tại các nước đang phát triển đã giảm 15% xuống còn khoảng 21 tỷ USD vào năm 2021, năm gần nhất có dữ liệu đánh giá.