tài nguyên và môi trường

Thẩm định ngành học tiên phong giáo dục hiện đại tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Hội đồng thẩm định được thành lập đánh giá bởi các giảng viên, chuyên gia trong hơn 4 giờ đồng hồ để nghe báo cáo và thẩm định chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường với nhiều ý kiến cải cách được đưa ra.