tài sản chung

[VIDEO] Những chiếc nắp cống "biết nói"
Để hạn chế tình trạng xả rác ở những nơi hố ga, cống thoát nước, TP Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra những chiếc nắp cống "biết nói", nhắc nhở người dân bảo vệ môi trường và tài sản chung.