tạm dừng tham quan

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm dừng tổ chức lễ viếng từ ngày 23/3
Moitruong.net.vn – Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm từ ngày 23/3 để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.