tạm ứng

Ai sẽ trả chi phí phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực lên tới 38 tỷ đồng?
Moitruong.net.vn – Quận Ba Đình dự kiến chi trên 38 tỷ đồng phá dỡ tầng 18 nhà 8B Lê Trực. Số tiền tháo dỡ sẽ được tạm ứng từ nguồn kết dư ngân sách để tổ chức triển khai.