Tập đoàn kinh tế lớn

Thương hiệu nổi bật của doanh nghiệp tư nhân làm rạng danh Việt Nam
Moitruong.net.vn – Nhiều ví dụ điển hình cho thấy các tập đoàn kinh tế tư nhân đang góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế: “Hiện tượng” Cầu Vàng, ô tô Vinfast.