Thẩm phán

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.