thành phố trực thuộc tỉnh

Bắc Ninh: Đề xuất thành lập thành phố Từ Sơn
Moitruong.net.vn – Ngày 29/3, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã gửi Tờ trình HĐND tỉnh xem xét tán thành chủ trương thành lập thành phố Từ Sơn.