thanh tra khoáng sản

Bộ Tài nguyên – Môi trường sẽ thanh tra diện rộng về đất đai, môi trường vào năm 2022
Moitruong.net.vn – Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, Bộ sẽ tập trung thanh tra diện rộng, thanh tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với một số hồ thủy lợi lớn…