thanh tra năm 2022

Sẽ thanh tra việc mua kit xét nghiệm COVID-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào quý I/2022
Moitruong.net.vn – Tổng Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, phê duyệt 3 cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, TP Hà Nội, TP HCM.