thảo luận

Việt Nam ủng hộ hoạt động của Liên hợp quốc về chuyển đổi năng lượng
Phát biểu tại phiên họp của Ban cố vấn Tổng Thư ký LHQ về khoáng sản thiết yếu, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của hai Đồng chủ trì và Ban thư ký trong điều hành hoạt động của Ban cố vấn; nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ mục đích hoạt động của Ban cố vấn xây dựng Bộ quy tắc tự nguyện về khoảng sản thiết yếu cho chuyển đổi năng lượng.