thảo luận

Thông cáo báo chí số 22, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Thứ Ba, ngày 28/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 22 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.