thay đổi vị trí xây dựng

Quảng Nam: Thống nhất thay đổi vị trí xây dựng lò đốt rác Đại Nghĩa
Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất thay đổi vị trí xây dựng lò đốt rác Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc vì thuộc quy hoạch đất quốc phòng.