thẻ xe buýt miễn phí

Hà Nội: Làm thẻ xe buýt miễn phí, gần 100 nghìn hồ sơ xếp hàng
Moitruong.net.vn – Gần 100 nghìn hồ sơ xin cấp thẻ xe buýt miễn phí cho các đối tượng ưu tiên…chỉ trong 20 ngày triển khai.