thị trấn Cửa Việt

Quảng Trị: Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2022
Chiều nay 30/6, tại khu vực Kho xăng dầu Hải Hà, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Ban Chỉ đạo Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu (UPSCTD) tỉnh Quảng Trị năm 2022.