thị trường tín chỉ các bon

Từ 1/8/2023, TP.HCM sẽ thí điểm thực hiện cơ chế giao dịch tín chỉ các-bon
TP.HCM sẽ thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon từ ngày 1/8/2023. Đó là một trong các điểm nổi bật tại Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua vào chiều 24/6 vừa qua.