thị trường xăng dầu

[VIDEO] Tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh xăng dầu để tránh bất ổn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thị trường xăng dầu có những biến động vừa qua là do nguồn cung có bất ổn cục bộ. Nguyên nhân là do các chi phí kinh doanh xăng dầu chưa được tính đúng, tính đủ trong cơ cấu giá xăng dầu, dẫn tới doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ, không có động lực duy trì hoạt động kinh doanh.