thiết bị lọc nước

Thiết bị lọc nước nhờ ánh sáng Mặt trời
Moitruong.net.vn – Mới đây, các nhà khoa học đã phát minh một thiết bị lọc nước mới, được kích hoạt bởi Mặt trời. Thiết bị này được cho là hoạt động tốt hơn các hệ thống lọc sử dụng năng lượng Mặt trời khác.