thiếu xăng dầu

Để bất cập khiến thị trường 'khát' xăng dầu, Bộ Công thương sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ
Tại Công điện số 1085/CĐ-TTg ngày 11/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ về công tác điều hành thị trường xăng dầu. Trong đó, chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung trong mọi tình huống.