Thỏa thuận Paris về thiên nhiên

Lãnh đạo 50 quốc gia cam kết cam kết bảo vệ 30% đất đai và đại dương trên trái đất
Moitruong.net.vn – Liên minh Tham vọng cao (HAC) vì Thiên nhiên và Con người gồm 50 quốc gia từ sáu lục địa đã cam kết bảo vệ ít nhất 30% đất đai và đại dương của hành tinh.