thông tin thời tiết

Ngoài mục đích giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, thông tin khí tượng còn góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững
Theo GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV-Bộ TN&MT, mục tiêu chung của ngành KTTV là phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước.