thủ đô Viêng Chăn

Mực nước sông Mê Kông đang tăng nhanh
Ủy hội sông Mê Kông quốc tế, mực nước dâng nhanh đặc biệt được ghi nhận từ các đoạn sông thuộc khu vực Chiang Khan tới Khong Chiam của Thái Lan và từ thủ đô Viêng Chăn tới Sanvannakhet của Lào.