Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Việt Nam với những thiệt hại của thiên tai trong năm 2021
Moitruong.net.vn – Tình hình thiên tai năm 2021 không khốc liệt như năm 2020 nhưng lại bất thường hơn. Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng phức tạp, cực đoan, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, cần chủ động ứng phó.