thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Chiêu sinh Khóa Đào tạo và hướng dẫn lập báo cáo kiểm kê Khí nhà kính cấp cơ sở theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP
Net Zero - Phát thải ròng bằng 0 là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược, nhằm ngăn chặn các nguy cơ nóng lên toàn cầu và nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5 độ C. Là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu, Trung tâm Bảo vệ môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu (CEPVN) là tổ chức khoa học công nghệ uy tín, kinh nghiệm.