thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Chốt giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ ngày 11/7
Với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để góp phần giảm giá các mặt hàng vừa mang tính chiến lược vừa mang tính thiết yếu này.