thuế đất nông nghiệp

Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm trong việc cho thuê đất nông nghiệp, đất công trái phép
Nhằm ngăn chặn việc lấn chiếm, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất công trái phép trên địa bàn Thủ đô, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt những giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công theo quy định của pháp luật.