thủy điện Hương Sơn

Hà Tĩnh: Nhà máy Thủy điện Hương Sơn vận hành điều tiết nước
Do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều thuỷ điện, hồ đập trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt vận hành điều tiết nước.