tiêm cho nhóm trẻ từ 5-11 tuổi

Phú Thọ hoàn thiện hệ thống quản lý F0 điều trị, cách ly tại nhà
Moitruong.net.vn – Phú Thọ yêu cầu các địa phương hoàn thành tiêm chủng mũi 3 cho người trên 18 tuổi trong tháng 3/2022; chuẩn bị chu đáo điều kiện cần thiết để triển khai tiêm cho nhóm trẻ từ 5-11 tuổi theo hướng dẫn.