tiết kiệm tài nguyên khoáng sản

Phú Yên: Tăng cường chỉ đạo quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản
Moitruong.net.vn – Các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cấp phép hoạt động khoáng sản cho những doanh nghiệp có tiềm lực lớn, công nghệ thân thiện với môi trường, các dự án khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản; tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động khoáng sản.