Tin mới

Thông tin mới nhất về hướng di chuyển của bão số 4
Vào lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi.