Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
AWATEN tại TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng thúc đẩy văn hóa tái chế từ Chương trình "Thứ Bảy đổi rác lấy quà tích điểm xanh"
Phân loại rác thải tại nguồn đang là vấn đề “nóng” của cả cộng đồng. Với mong muốn chung tay bảo vệ môi trường, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN) tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình “Thứ Bảy đổi rác lấy quà tích điểm xanh” có chuỗi hoạt động rộng khắp các quận, huyện của thành phố. Cùng nhìn lại hành trình lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng từ chương trình mang lại trong năm 2022.
Mới nhất