Tỉnh ủy Quảng Ninh

Quảng Ninh: Rà soát toàn diện các dự án của Tập đoàn FLC
Moitruong.net.vn – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương tiến hành rà soát toàn diện các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC trên địa bàn.