Tọa đàm: Giải pháp nào cho nước sạch nông thôn (phần 2)

Moitruong.net.vn

– Chương trình Tọa đàm hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận về Giải pháp nào cho nước sạch nông thôn tại khu vực phía Nam nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng

Trong chương trình tọa đàm Giải pháp nào cho nước sạch nông thôn (phần 1)  được phát vào ngày 05/06/2019, chúng ta đã cùng nhau bàn luận về các giải pháp cho nước sạch nông thôn tại khu vực trung du miền núi phía Bắc”. Và tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước sạch dùng cho sinh hoạt không đảm bảo đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân tại khu vực nông thôn.

Chương trình tọa đàm hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận về Giải pháp nào cho nước sạch nông thôn tại khu vực phía Nam nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng – Nơi nơi hội tụ của 9 con sông và hệ thống kênh rạch chằng chịt, tỉnh nào cũng có hệ thống cung cấp nước sạch. Thế nhưng việc được dùng nước đảm bảo vệ sinh còn là điều xa xỉ với nhiều người dân nơi đây.

Tọa đàm: Giải pháp nào cho nước sạch nông thôn (phần 2)