toàn văn

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định phiên chất vấn đối với lĩnh vực tài chính và lĩnh vực ngoại giao đã kết thúc tốt đẹp. Qua chất vấn nhiều vấn đề tồn tại và đang bức xúc trong xã hội đã được đưa ra diễn đàn Quốc hội, giúp phát hiện những vấn đề bất cập, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của các Bộ trưởng trong việc tìm ra các giải pháp khắc phục.