Tra cứu quy hoạch

Thẩm định giá tài sản dễ dàng hơn với ứng dụng "check" quy hoạch mới
Tra cứu quy hoạch và xác định vị trí tài sản sẽ giúp ngân hàng, các tổ chức định giá….ra quyết định chính xác, tránh thiệt hại do “dính” quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.