trả lương qua thẻ ATM

Chính sách tiền lương thay đổi thế nào từ năm 2021?
Moitruong.net.vn – Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2021, hàng loạt chính sách liên quan đến tiền lương cũng có sự thay đổi từ đầu năm 2021.