Trading Economics

Giá xăng được dự báo tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 05/9
Theo quy định, xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày 01/9, tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày nên thời điểm điều chỉnh dự kiến lùi sang ngày 05/9.